text

2- Personal och volontärer

1- Har det förekommit sjukledigheter?
Nej
Ja
Om ja, ange antal timmar/dagar:
2- Har det funnits behov för extra medarbetare?
Nej
Ja
Om ja, i vilket område? Beskriv även uppdraget.
3- Har medarbetarna haft personalmöte?
Nej
Ja
4- Har det förekommit volontärsarbete i moskéns verksamheter?
Nej
Ja
Om ja, vilken verksamhet och hur många volontärer?
5- Övriga upplysningar

3- Ordinarie verksamhet och aktiviteter

1- Vem höll veckans fredagspredikan?
2- Vad var ämnet för fredagspredikan?
3- Antal besökare (cirka)?
Fredagsbön:
Övriga tider:
4- Har det anordnats särskilda aktiviteter?
Nej
Ja
Beskriv aktiviteten:
5- Har återkommande aktiviteter anordnats?
Nej
Ja
Beskriv aktiviteten:
6- Har aktiviteterna dokumenterats (bild eller video)?
Nej
Ja
Beskriv aktiviteten:
7- Vem är Khatib nästa vecka
7- Nästa veckans DAAWA aktiviteter
8- Övriga upplysningar

4- Tjänster

1- Ange antalet:
-Vigselavtal
-Janaza
-Ny muslim
-Studiebesök, Antal deltagare
2- Övriga upplysningar

5- Ekonomi

Direkt insamling
Box insamlingar
Nytt autogiro medgivande
Beställning mer 10000:-
2- Övriga upplysningar

6- Moskéns ansvarig (VD)

Vilket arbete tog mest tid av din veckas jobb
Hur många möten, hur många tider
Har du arbetet för andra organisationer?
Nej
Ja
Om jag, beskriv om arbetet och antal timmar:
2- Övriga upplysningar

7- Övrigt

Har Moskén haft gäst?
Nej
Ja
Om jag, beskriv om gästen:
Finns det något viktig händelse som bör rapporteras?
Nej
Ja
Om jag, beskriv händelsen:
Finns det något ärende vill du att tas upp i SMS styrelsemöte?
Nej
Ja
Om jag, beskriv ärenden:
2- Övriga upplysningar